Valilikten Amasra’ya giriş yasağı

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Ekim Cuma günü Amasra ilçesindeki Taşkömürü Kuruluş Müdürlüğüne ilişkin maden ocağında meydana gelen maden kazası ile ilgili olarak kente vilayet dışından farklı kümelerin gelerek çeşitli hareketlerde bulunabilecekleri bilgisinin edinildiği belirtilerek, “5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu’nun 11.maddesinin a fıkrasında ‘Vali, vilayet hudutları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Cürüm işlenmesini önlemek, kamu tertip ve inancını korumak için gereken önlemleri alır. Bu gayeyle devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen buyrukları derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Birebir Kanunun 11. unsurunun c fıkrasında ‘İl hudutları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu iyiliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve vazifelerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve önlemleri alır. Vali, kamu nizamı yahut güvenliğinin olağan hayatı durduracak yahut kesintiye uğratacak halde bozulduğu ya da bozulacağına ait önemli belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere vilayetteki belli yerlere girişi ve çıkışı kamu nizamı ya da kamu güvenliğini bozabileceği kuşkusu bulunan bireyler için sınırlayabilir, belirli yerlerde yahut saatlerde şahısların dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir yahut kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir’ kararlarına amirdir” denildi.

Açıklamada, belirtilen mevzuat doğrultusunda çeşitli aksiyon ve etkinliklere katılmak üzere Bartın’a geldiği bedellendirilen şahısların, kişisel yahut toplu bir biçimde türlü araçlarla Amasra ilçesi mülki hudutları içerisine girişlerinin 22 Ekim Cumartesi günü saat 00.01’den 24 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar yasaklandığı söz edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir